فهرست آخرین مطالب

94/07/26: پروژه ساعت قابل تنظیم با DS1307 و XMEGA

94/07/27: نسخه جدید پروژه اتصال LCD کاراکتری به برد آموزشی AVR

94/08/01: پروژه اتصال پتانسیومتر به XMEGA و نمایش مقدار ADC


94/08/08: پروژه اتصال کیبورد ps2 به برد آموزشی XMEGA

94/09/05: نسخه جدید پروژه تولید موج سینوسی با DAC

94/11/14: پروژه دماسنج با ds18b20 برای برد آموزشی AVR

94/12/01: پروژه دماسنج با LM35 برای برد آموزشی AVR

94/12/29: پروژه اتصال برد XMEGA به PC از طریق RS232

95/01/05: پروژه اتصال کیبورد ps2 به برد آموزشی AVR

95/01/19: پروژه اتصال LCD گرافیکی KS0108 به برد آموزشی AVR

95/02/9: پروژه اتصال LCD گرافیکی KS0108 به برد آموزشی XMEGA

95/02/23: پروژه اتصال برد AVR به PC از طریق RS232

95/02/25: شماتیک اتصالات نسخه جدید برد آموزشی AVR

95/03/08: شماتیک اتصالات نسخه جدید برد آموزشی XMEGA


95/06/05: پروژه نمونه برای نحوه استفاده از کتابخانه LCD کاراکتری

95/06/13: مقاله استفاده از شماره شناسایی میکروکنترلر برای جلوگیری از کپی کردن برنامه

95/07/08: پروژه اتصال 4 سنسور اولتراسونیک به برد آموزشی AVR و نمایش فاصله ها روی LCD کاراکتری

95/07/10: فایل PCB هدر برد XMEGA های 100 پین مانند ATXMEGA128A1U با قابلیت اتصال به برد آموزشی

95/08/11: فایلهای قابل برنامه ریزی روی ATtiny13 برای ایجاد صدای پنج نوع آژیر متفاوت

95/08/18: فایل PCB درایور استپر موتور

95/08/21: نسخه جدید فایل PCB هدر برد AVR

95/11/16: بخش 77 فیلم آموزش XMEGA