فیلم های آموزش کدنویسی کاربردی برای میکروکنترلر

لینک کلیه فیلم ها

بخش اول (مقدمه)

بخش دوم (تایپ پسورد روی LCD)

بخش سوم (تایپ پسورد روی LCD)

بخش چهارم (تایپ پسورد روی LCD)

بخش پنجم (تایپ پسورد روی LCD)

بخش ششم (تایپ پسورد روی LCD)

بخش هفتم (تایپ پسورد روی LCD)

بخش هشتم (تایپ پسورد روی LCD) + سورس برنامه


بخش نهم (توضیح صورت مسئله پروژه دوم - تایپ متن با ده کلید به سبک گوشی موبایل)

بخش دهم(هنوز آپلود نشده) +
سورس پروژه