مسابقه علمی سال 1395:

در راستای اهداف آموزشی سایت و ایجاد انگیزه در افراد مستعد و متخصص و با مشارکت شرکت سراج فن آموز ( fanamouz.ir )، سومین دوره مسابقه علمی از طرف سایت KnowledgePlus.ir در سال 1395 برگزار می شود.

مقدمه:

امروزه پیاده سازی پروتکل ارتباطی Ethernet از اهمیت ویژه ای در ارتباط سخت افزارهای صنعتی برخوردار می باشد. اما منابع آموزشی و نمونه کدهای موجود در این مورد دارای پراکندگی و بعضا ابهام هستند و نیاز اساسی به یک مرجع آموزشی جامع برای مراجعه افراد مایل به آشنایی با پیاده سازی این پروتکل بصورت عملی وجود دارد.

موضوع مسابقه:

موضوع سومین دوره مسابقه عبارت است از تدوین جامع ترین و کاربردی ترین منبع آموزشی برای پیاده سازی پروتکل Ethernet به نحوی که برای دانشجویان و علاقه مندان بصورت عملی قابل استفاده باشد.

جایزه مسابقه:

جایزه مسابقه حداقل مبلغ سه میلیون تومان بصورت نقدی است که امکان افزایش آن بر حسب شرایط وجود دارد.

موارد تکمیلی:

1- زمان داوری و اعلام برنده اوایل دی ماه سال 1395 است.

2- نتیجه کار برندگان مسابقه پس از اعطای جایزه به آنها به نام خودشان و بصورت رایگان برای استفاده عموم منتشر خواهد شد.

3- هیچ وجهی برای شرکت در این مسابقه از شرکت کنندگان دریافت نمی شود.

4- امکان شرکت افراد در این مسابقه بصورت گروهی میسر است.

5- در صورت نرسیدن تعداد متقاضیان شرکت در مسابقه به حد نصاب تا تاریخ مشخص، برگزاری مسابقه لغو و مبلغ جایزه صرف امور جاری خواهد شد.

6- علاقه مندان به شرکت در مسابقه می توانند برای ثبت نام و اطلاع از جزییات بیشتر روزهای شنبه تا چهارشنبه فقط در محدوده ساعت های 10 تا 12 صبح با شماره 02188743117 تماس بگیرند.

7- برای آگاهی از آخرین موارد مرتبط با مسابقه، به اطلاعیه های مندرج در صفحه اول سایت و کانال تلگرام مراجعه کنید.