مسابقه علمی سال ۱۳۹۳

مشخصات برندگان

دانلود طرح برگزیده شده به عنوان رتبه اول

دانلود طرح برگزیده شده به عنوان رتبه دوم


مسابقه علمی سال ۱۳۹۵

مشخصات برندگان

دانلود طرح برگزیده شده به عنوان رتبه اول

دانلود طرح برگزیده شده به عنوان رتبه دوم


مسابقه علمی سال ۱۳۹۶

مشخصات برندگان

دانلود طرح برگزیده شده به عنوان رتبه اول

دانلود طرح برگزیده شده به عنوان رتبه دوم

پسورد فایل ها
Password : knowledgeplus.ir


مسابقه علمی سال ۱۳۹۷

مشخصات برنده مسابقه

مشاهده ۲۳ قسمت فیلم آموزشی در سایت آپارات

لینک سورس پروژه ها در سایت Github


توجه مهم: هر گونه سوال و اشکال در مورد جزئیات طرح ها را فقط از طریق ایمیل با ارائه کننده های طرح ها مطرح کنید و از تماس با سایت در این مورد خودداری کنید.

علاوه بر سایت پرشین گیگ، فایل های مسابقه در لینک زیر هم قابل دسترس است:


لینک

https://sisoog.com/knowledgeplus