فیلم های آموزش XMEGA

لینک کلیه فیلم ها

سمینار آموزشی تبیین قابلیت های خانواده XMEGA

(برای تماشای نسخه های دانلود شده، از نسخه های به روز player مورد استفاده بهره بگیرید. زیرا فرمت mp4 که اخیرا در سایت آپارات مورد استفاده قرار می گیرد، با بعضی از player ها جواب نمی دهد.)

بخش اول ( مقدمه 1 )
بخش دوم ( مقدمه 2 )
بخش سوم ( رجیسترهای پورت )
بخش چهارم ( نحوه ایجاد پروژه و کامپایل و پروگرم کردن آن در AtmelStudio + دو مثال )
بخش پنجم ( مدهای ورودی و خروجی پورت ها )
بخش ششم ( ادامه رجیسترهای پورت )
بخش هفتم ( ادامه رجیسترهای پورت )
بخش هشتم ( ساختار وقفه ها در XMEGA )
بخش نهم ( رجیسترهای کنترل کننده وقفه )
بخش دهم ( وقفه های خارجی + مثال )
بخش یازدهم ( فعال سازی و استفاده از وقفه overflow در تایمرها + مثال )
بخش دوازدهم ( تحلیل کد ساعت ) +  سورس برنامه

بخش سیزدهم  ( تحلیل کد شمارنده - توضیح volatile )
بخش چهاردهم ( منابع کلاک )
بخش پانزدهم ( ادامه منابع کلاک )
بخش شانزدهم ( روش ظاهر کردن کلاک و خروجی Event system روی پورت )
بخش هفدهم ( ادامه منابع کلاک - توضیح رجیسترها )
بخش هجدهم ( ادامه منابع کلاک - توضیح رجیسترها )
بخش نوزدهم ( نمونه کدهایی برای تنظیم منابع کلاک )
بخش بیستم ( منابع کلاک - DFLL )
بخش بیست و یکم ( ادامه DFLL )
بخش بیست و دوم ( تکمیل مبحث منابع کلاک )
بخش بیست و سوم ( توضیح Event System )
بخش بیست و چهارم ( ادامه توضیح Event System )
بخش بیست و پنجم ( توضیح کتابخانه فعال سازی صفحه کلید و سون سگمنت های برد آموزشی )
بخش بیست و ششم ( ادامه توضیح کتابخانه فعال سازی صفحه کلید و سون سگمنت های برد آموزشی )
بخش بیست و هفتم ( ادامه توضیح کتابخانه فعال سازی صفحه کلید و سون سگمنت های برد آموزشی )
بخش بیست و هشتم ( مثالی برای نحوه استفاده از کتابخانه صفحه کلید و سون سگمنت ) + سورس برنامه

بخش بیست و نهم ( تولید شکل موج با تایمر )
بخش سی ام ( تولید شکل موج در مد Frequency )
بخش سی و یکم ( تولید شکل موج در مد Single slope pwm )
بخش سی و دوم ( تولید شکل موج در مد Dual slope pwm )
بخش سی و سوم ( توضیح تکمیلی درباره تولید شکل موج در تایمر )
بخش سی و چهارم ( توضیح کد تولید فرکانس متغیر با تایمر با قابلیت تنظیم توسط صفحه کلید )
بخش سی و پنجم ( ادامه توضیح کد تولید فرکانس متغیر با تایمر با قابلیت تنظیم توسط صفحه کلید )
بخش سی و ششم ( ادامه توضیح کد تولید فرکانس متغیر با تایمر با قابلیت تنظیم توسط صفحه کلید ) + سورس برنامه

بخش سی وهفتم (قابلیت Capture در تایمر کانترهای نوع 0 و 1)
بخش سی و هشتم (نحوه مقداردهی به رجیسترها برای عملیات capture )
بخش سی و نهم ( High Resolution Extension )
بخش چهلم (توضیح AWEX )
بخش چهل و یکم ( ادامه توضیح AWEX )
بخش چهل و دوم ( مدهای CWCM و Pattern generation در AWEX )
بخش چهل و سوم ( توضیح Fault protection )
بخش چهل و چهارم ( تحلیل کد تولید SPWM سه فاز ) + سورس برنامه

بخش چهل و پنجم ( نمونه کد راه اندازی Pattern generation و توزیع شکل موج روی پین ها ) + سورس برنامه
بخش چهل و ششم ( توضیح DAC )
بخش چهل و هفتم ( ادامه توضیح DAC )
بخش چهل و هشتم ( ادامه توضیح DAC )
بخش چهل و نهم ( تکمیل مبحث DAC ) + سورس برنامه

بخش پنجاهم ( توضیح ADC )
بخش پنجاه و یکم ( ادامه توضیح ADC )
بخش پنجاه و دوم ( ادامه توضیح ADC )
بخش پنجاه و سوم ( ادامه توضیح ADC )
بخش پنجاه و چهارم ( ادامه توضیح ADC )
بخش پنجاه و پنجم ( ادامه توضیح ADC )
بخش پنجاه و ششم ( ادامه توضیح ADC )
بخش پنجاه و هفتم ( ادامه توضیح ADC )
بخش پنجاه و هشتم ( ادامه توضیح ADC )
بخش پنجاه و نهم ( ادامه توضیح ADC )
بخش شصتم (توضیح نمونه کد مثال اول راه اندازی ADC - نمایش مقدار متوسط اندازه گیری شده توسط ADC روی seven segment)
بخش شصت و یکم (ادامه توضیح نمونه کد مثال اول راه اندازی ADC - نمایش مقدار متوسط اندازه گیری شده توسط ADC روی seven segment)
بخش شصت و دوم (تکمیل توضیح نمونه کد مثال اول راه اندازی ADC - نمایش مقدار متوسط اندازه گیری شده توسط ADC روی seven segment) + سورس برنامه
بخش شصت و سوم (توضیح نمونه کد مثال دوم راه اندازی ADC - نمایش مقادیر اندازه گیری شده 4 کانال به روش sweep روی LCD) + سورس برنامه
بخش شصت و چهارم (توضیح نمونه کد مثال سوم راه اندازی ADC - اندازه گیری 4 ورودی با یک کانال به روش scan و نمایش روی LCD) + سورس برنامه
بخش شصت و پنجم (توضیح نمونه کد مثال چهارم راه اندازی ADC - اندازه گیری دما با سنسور دمای داخلی)
بخش شصت و ششم (ادامه توضیح نمونه کد مثال چهارم راه اندازی ADC - اندازه گیری دما با سنوسور دمای داخلی) + سورس برنامه
بخش شصت و هفتم (توضیح DMA)
بخش شصت و هشتم (ادامه توضیح DMA)
بخش شصت و نهم (ادامه توضیح DMA)
بخش هفتادم (ادامه توضیح DMA)
بخش هفتاد و یکم (ادامه توضیح DMA)
بخش هفتاد و دوم (ادامه توضیح DMA)
بخش هفتاد و سوم (ادامه توضیح DMA)
بخش هفتاد و چهارم (ادامه توضیح DMA)
بخش هفتاد و پنجم (توضیح نمونه کد مثال اول راه اندازی DMA) + سورس برنامه
بخش هفتاد و ششم (توضیح نمونه کد مثال دوم راه اندازی DMA) + سورس برنامه
بخش هفتاد و هفتم (توضیح نمونه کد مثال سوم راه اندازی DMA) + سورس برنامه
بخش هفتاد و هشتم (توضیح QDEC)
بخش هفتاد و نهم (ادامه توضیح QDEC)
بخش هشتادم (ادامه توضیح QDEC) + سورس برنامه
بخش هشتاد و یکم (توضیح مقایسه کننده آنالوگ)
بخش هشتاد و دوم (ادامه توضیح مقایسه کننده آنالوگ)
بخش هشتاد و سوم (توضیح SPI)
بخش هشتاد و چهارم (ادامه توضیح SPI)
بخش هشتاد و پنجم (ادامه توضیح SPI)


توجه: برای دسترسی به لینک دانلود هر بخش به صفحه نمایش همان بخش در سایت آپارات مراجعه کنید.

به دلیل بالا رفتن حجم فیلم های آموزشی و مشکلات ناشی از دانلود، مجموعه فیلم های آموزشی با کیفیت بالاتر از فایل های موجود در اینترنت در قالب DVD هایی آماده سازی شده که علاقه مندان برای تهیه این DVD ها می توانند به نشانی اینترنتی cultural.persianblog.ir مراجعه نمایند و یا با شماره 09192122740 آقای جهانشاهی تماس حاصل نمایند.