مسابقه علمی سال 1396

مسابقه علمی سال 1396 با پنج میلیون تومان جایزه نقدی برگزار می شود.

جزییات بیشتر
 
کنترلر تک محور استپر و سرو موتور


نسخه جدید کنترلر تک محور استپر موتور و سرو موتور با 90 سیکل مستقل عرضه شد.

توضیحات بیشتر