مسابقه علمی سال ۱۳۹۴:

مقدمه:

یکی از قابلیت های مفید برای محصولات مبتنی بر میکروکنترلرها، امکان تغییر محتوای کد آنها با استفاده از BootLoader است که در این صورت یک محصول تولید شده که ممکن است با مبدا سازنده آن فاصله زیادی داشته باشد، قابلیت بروزرسانی را پیدا می کند. در پیاده سازی BootLoader ها در بسیاری از موارد به دلیل جلوگیری از امکان کپی کردن محصول، عملیات رمزنگاری با الگوریتم های شناخته شده روی محتوای اطلاعات انجام می شود تا دسترسی به آن برای ناظر بیرونی میسر نباشد. به این ترتیب بدون اینکه امکان کپی کردن اطلاعات بصورت غیر مجاز ممکن باشد، می توان میکروکنترلری را که مجهز به BootLoader مورد نظر است از نظر محتوای کد بروز رسانی کرد.


موضوع مسابقه:

موضوع دومین دوره مسابقه عبارت است از پیاده سازی ساز و کاری که بتوان از راه دور و از طریق خط تلفن و یا ماژول های gsm، برنامه یک میکروکنترلر AVR را بروز رسانی کرد. در این روش نباید ناظر خارجی امکان دسترسی به محتوای برنامه را داشته باشد. اولویت در این مسابقه با روش هایی است که با کمترین هزینه، امکان برنامه ریزی میکروکنترلر را فراهم کنند.

جایزه مسابقه:

جایزه مسابقه مبلغ چهار میلیون تومان بصورت نقدی است.

نتیجه مسابقه:

علیرغم اعلام آمادگی چندین نفر برای شرکت در مسابقه و چند ماه مهلت برای به نتیجه رساندن کار، در نهایت هیچ فرد یا گروهی موفق به انجام و ارائه طرح نهایی نگردید.