مسابقه علمی سال ۱۳۹۸:

در راستای اهداف آموزشی سایت و ایجاد انگیزه در افراد مستعد و متخصص و با مشارکت شرکت فن آموز ( fanamouz.ir )، ششمین دوره مسابقه علمی از طرف سایت KnowledgePlus.ir در سال ۱۳۹۸ برگزار می شود.

موضوع مسابقه:

موضوع ششمین دوره مسابقه علمی سایت عبارت است از تدوین یک منبع آموزشی جامع در مورد اینترنت اشیاء (Internet of things یا IOT) شامل نکات و مثال های کاربردی به نحوی که برای دانشجویان و علاقه مندان بصورت عملی قابل استفاده باشد.

جایزه مسابقه:

جایزه مسابقه حداقل مبلغ ۹ میلیون تومان بصورت نقدی است که امکان افزایش آن بر حسب شرایط وجود دارد.

موارد تکمیلی:

۱- زمان داوری و اعلام برنده، زمستان سال ۱۳۹۹ است.

۲- نتیجه کار برندگان مسابقه پس از اعطای جایزه به آنها به نام خودشان و بصورت رایگان برای استفاده عموم منتشر خواهد شد.

۳- با توجه به تجربیات حاصل از برگزاری مسابقات علمی در چند سال اخیر، برخلاف سال های گذشته و به منظور جلوگیری از ثبت نام کسانی که واقعا قصد وقت گذاشتن برای مسابقه را ندارند، امسال ثبت نام در مسابقه رایگان نیست و مبلغ جزیی از شرکت کنندگان برای ثبت نام دریافت می شود.

۴- امکان شرکت افراد در این مسابقه بصورت گروهی هم میسر است.

۵- در صورت نرسیدن تعداد شرکت کنندگان به حد نصاب تا تاریخ مشخص، برگزاری مسابقه لغو و مبلغ جایزه صرف امور جاری خواهد شد.

۶- نحوه ثبت نام در مسابقه متعاقبا اعلام می شود. بنابراین برای آگاهی از آخرین موارد مرتبط با مسابقه، به اطلاعیه های مندرج در صفحه اول سایت و کانال تلگرام مراجعه کنید.