مسابقه علمی سال 1393

مشخصات برندگان

دانلود طرح برگزیده شده به عنوان رتبه اول

دانلود طرح برگزیده شده به عنوان رتبه دوم


مسابقه علمی سال 1395

مشخصات برندگان

دانلود طرح برگزیده شده به عنوان رتبه اول

دانلود طرح برگزیده شده به عنوان رتبه دوم


مسابقه علمی سال 1396

مشخصات برندگان

دانلود طرح برگزیده شده به عنوان رتبه اول

دانلود طرح برگزیده شده به عنوان رتبه دوم

پسورد کلیه فایلها
Password : knowledgeplus.ir


توجه: هر گونه سوال و اشکال در مورد جزئیات طرح ها را فقط از طریق ایمیل با ارائه کننده های طرح ها مطرح کنید و از تماس با سایت در این مورد خودداری کنید.