مسابقه علمی سال ۱۳۹۸

صورت مسئله مسابقه علمی سال ۱۳۹۸ با نه میلیون تومان جایزه اعلام شد.

جزییات بیشتر
 
کنترلر استپر و سرو موتور


انواع کنترلر برای فرمان به درایور استپر موتور و سرو موتورجزییات بیشتر