مسابقه علمی سال 1396

طرح برگزیده مسابقه علمی سال 1396 انتخاب شده و جزییات آن به همراه نام فرد برنده بزودی اعلام خواهد شد.

جزییات بیشتر
 
کنترلر تک محور استپر و سرو موتور


نسخه جدید کنترلر تک محور استپر موتور و سرو موتور با 90 سیکل مستقل عرضه شد.توضیحات بیشتر