مسابقه علمی سال ۱۳۹۳:

در راستای اهداف آموزشی سایت و ایجاد انگیزه در افراد مستعد و متخصص و با مشارکت شرکت فن آموز ( fanamouz.ir )، مسابقه علمی سال ۱۳۹۳ از طرف سایت KnowledgePlus.ir با موضوع ارائه کتابخانه های کاربردی مبتنی بر میکروکنترلرهای AVR و XMEGA برگزار گردید که برندگان این مسابقه به شرح زیر اعلام می شوند:


رتبه اول: 

 آقای مهدی سلگی

نام طرح: اتصال HMI به XMEGA با پروتکل Modbus RTU

مبلغ جایزه: ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

Website: controlsystemco.com

Email: mehdi_solgi@yahoo.com


رتبه دوم:آقای ایمان باقری

نام طرح: ارسال و نمایش اطلاعات ماژول شتاب سنج بصورت بیسیم

مبلغ جایزه: ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال

شماره تماس: ۰۹۳۵۸۸۱۷۴۶۷

Email: iman28aban@gmail.com

طراحی pcb این طرح توسط آقای حجت فرجیان ( Hojjat.farajian@gmail.com ) با شماره تماس 09367310400 انجام شده است.


رتبه سوم: طرحی حائز شرایط رتبه سوم نگردید.

دانلود طرح های برگزیده مسابقه سال ۱۳۹۳