مسابقه علمی سال ۱۳۹۵:

در راستای اهداف عالی آموزشی و ایفای نقشی در رشد جامعه علمی کشور و با مشارکت شرکت فن آموز (fanamouz.ir)، سومین دوره مسابقه علمی از طرف سایت KnowledgePlus.ir در سال ۱۳۹۵ با موضوع تدوین جامع ترین و کاربردی ترین منبع آموزشی برای پیاده سازی پروتکل Ethernet، برگزار شد که برندگان این مسابقه به شرح زیر اعلام می شوند:

رتبه اول:آقای محمد حسین کوهی قمصری

مبلغ جایزه: ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال

شماره تماس: ۰۹۳۶۱۹۵۵۳۵۰


Email: Mohammadghamsari@ieee.org
Email: mohammadghamsari18@yahoo.com


رتبه دوم:آقای سوران آراسته

مبلغ جایزه: ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ريال


Email:
Soran.arasteh@gmail.com

دانلود طرح های برگزیده مسابقه سال ۱۳۹۵