مسابقه علمی سال ۱۳۹۶:

در راستای اهداف آموزشی سایت و ایفای نقشی در رشد جامعه علمی کشور و با مشارکت شرکت فن آموز (fanamouz.ir)، چهارمین دوره مسابقه علمی از طرف سایت KnowledgePlus.ir در سال ۱۳۹۶ با موضوع انتقال فریم های دوربین هایی نظیر ov7670 از طریق یک ماژول GSM/GPRS و نمایش و ذخیره سازی آن در مقصد برگزار شد که برندگان این مسابقه به شرح زیر اعلام می شوند:

رتبه اول:آقای محمد مزارعی

مبلغ جایزه: ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۵ میلیون تومان)

Email:
mohammad.mazarei@gmail.com


رتبه دوم:آقای مصطفی کشاورز

مبلغ جایزه: ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال (دو میلیون تومان)

Email:
info@smart-device.ir

دانلود طرح های برگزیده مسابقه سال۱۳۹۶